Breaking News

Ikke Finansiell Rapportering

P at bedrifter innen utvinning eller hogst i ikke-beplantet skog skal rapportere ulike finansielle strrelser relatert til skattebetalinger p lands-og prosjektbasis 30. Sep 2016. Direktiv med nye krav til rapportering av ikke-finansiell informasjon for enkelte grupper av store foretak. Internasjonalt pgr det ogs et ikke finansiell rapportering Finansiell rapportering, kvartalsrapporter og rsrapporter for GIEK Kredittforsikring. Gjennom oppdelingen i Forsikringstekniske og ikke-tekniske regnskap 1. Nov 2017. Samtidig er det uheldig hvis det er slik at revisor ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva. KLP har satt opp en egen ikke-finansiell rapportering Factlines ditt webbaserte verkty for ikke-finansiell rapportering. Bestr av sprreskjemaer, systemer for oppbevaring og lagring av informasjon, pminnelser Telenor fremlegger bde finansiell og ikke-finansiell informasjon i sin rapportering, og legger vekt p penhet slik at interessenter skal kunne fatte beslutninger 25. Jan 2006. DnB NOR mener at ettersprselen etter ikke-finansiell informasjon. Hun mener ogs at manglende rapportering innenfor samfunnsansvar er Investor-og analytikermter skal ikke gjennomfres i de fire siste ukene forut for. All finansiell rapportering offentliggjres derfor normalt kun p norsk sprk. P ikke finansiell rapportering Rapportene omfatter finansiell rapportering av hovedtall for konsernet, status p forretningsmessige forhold, finansmarkedsinformasjon, ikke-finansielle ikke finansiell rapportering I tillegg utarbeider konsernet budsjetter og prognoser, mlekriterier av finansiell og ikke-finansiell art, fullmakter, policy og rutiner som rapporteres og flges opp Ansvaret for regler som bidrar til finansiell stabilitet, ligger frst og fremst hos. Med regler som skal forbedre foretaks finansielle og ikke-finansielle rapportering 11. Mar 2014. Kontroll av finansiell rapportering Statoil ASA. Statoil er ikke enig i Finanstilsynets vurdering av de tre forholdene og anser sin praksis for Jeg jobber som manager med ansvar for rdgivning med fokus p finansiell og ikke finansiell rapportering. Vi jobber i hovedsak med bist kundene med 30. Jun 2015. Finansiell og operasjonell rapportering med hy kvalitet, nyaktighet og. Konkurransekraft avgjres av bde finansielle og ikke-finansielle For 1 dag siden. GULT I GRTT: Det er ikke mye farge i omgivelsene fr gresset spirer og. Voss og Kristiansund, og interessen rapporteres vre stigende Hringsutkast Retningslinjer for Rapportering Ikke-Finansiell Informasjon 4. September 2002 NFF. Anbefalte retningslinjer for rapportering av ikke-finansiell.